free-programming-books

:books: Freely available programming books

View the Project on GitHub EbookFoundation/free-programming-books

Kodeks postępowania współtwórcy

Jako współtwórcy i opiekunowie tego projektu oraz w celu wspierania otwartej i przyjaznej społeczności, zobowiązujemy się szanować wszystkich ludzi, którzy przyczyniają się do zgłaszania problemów, publikowania próśb o nowe funkcje, aktualizowania dokumentacji, przesyłania żądań lub poprawek oraz innych działań.

Zależy nam na tym, aby udział w tym projekcie był doświadczeniem wolnym od nękania dla wszystkich, niezależnie od poziomu doświadczenia, płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu osobistego, budowy ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku, religii, lub narodowość.

Przykłady niedopuszczalnego zachowania uczestników obejmują:

Opiekunowie projektów mają prawo i odpowiedzialność za usuwanie, edytowanie lub odrzucanie komentarzy, zatwierdzeń, kodu, edycji wiki, problemów i innych wkładów, które nie są zgodne z niniejszym Kodeksem postępowania, lub do tymczasowego lub stałego zablokowania wszelkich współtwórców za inne zachowania, które uważają za niewłaściwe, groźne, obraźliwe lub szkodliwe.

Przyjmując niniejszy Kodeks postępowania, opiekunowie projektu zobowiązują się do uczciwego i konsekwentnego stosowania tych zasad w każdym aspekcie zarządzania tym projektem. Opiekunowie projektów, którzy nie przestrzegają lub nie egzekwują Kodeksu postępowania, mogą zostać na stałe usunięci z zespołu projektowego.

Ten Kodeks postępowania ma zastosowanie zarówno w przestrzeniach projektowych, jak i w przestrzeniach publicznych, gdy dana osoba reprezentuje projekt lub jego społeczność.

Przypadki obraźliwego, nękającego lub w inny sposób niedopuszczalnego zachowania można zgłaszać, kontaktując się z opiekunem projektu pod adresem victorfelder na gmail.com. Wszystkie skargi zostaną rozpatrzone i zbadane, a ich wynikiem będzie odpowiedź uznana za niezbędną i odpowiednią do okoliczności. Opiekunowie są zobowiązani do zachowania poufności w stosunku do zgłaszającego incydent.

Niniejszy Kodeks postępowania został zaadaptowany z Contributor Covenant, wersja 1.3.0, dostępna pod adresem https://contributor-covenant.org/version/1/3/0/

Translations